De route

Via welke weg word ik meester Tim? Meer over zij-instromen in het basisonderwijs vanuit het bedrijfsleven.

Mijn route om voor de klas te komen is, na rijp beraad, een zij-instroomtraject. Om de lezers hier het googelen te besparen: de rijksoverheid legt het op hun website helder uit. Ook op de site van het het eerder genoemde Onderwijsloket vind je goede informatie. Het is een route van het bedrijfsleven naar het onderwijs. Samengevat onderscheidt een zij-instromer in beroep zich van bijvoorbeeld een deeltijd Pabo-student doordat je vanaf dag 1 geacht wordt voor de klas te staan. Je bent dan ook van meet af aan in dienst van een basisschool waar je ook je traject doorloopt. Daarnaast volg je in 2 jaar een op maat opleidingstraject om je onderwijsbevoegdheid te halen.

Vanaf dag 1 voor de klas betekent nogal een verantwoordelijkheid. Daarom word je als zij-instromer niet zomaar ´goedgekeurd´. Naast een aantal harde eisen zoals HBO of WO diploma, voldoende relevante praktijkervaring en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), doorloop je voor je aan het traject überhaupt mag beginnen een intake met de opleidingscoördinator, een praktijk-assessment, maak je een portfolio en leg je de gevreesde wiscat rekentest af. Ik vind het een geruststellend idee dat er niet zomaar iemand voor een klas kinderen wordt gezet.

Ten tijde van het tikken van dit stukje staat al het bovenstaande mij nog te gebeuren! Spannend maar heb er onwijs zin in! Lees op mijn blog verder over hoe het me allemaal vergaat op mijn avontuur!